CONTACT US

Shanghai Jason Electronics Co.,Ltd 
ADD:No.22,Block 2,Lane 1881,Huqingping Road, Xujing Town, Qingpu District,201702,Shanghai,China
Associated Factory
Jiashan Yinhai Electronics Co.,Ltd
ADD:No.8, TangZiJing Road, Huimin Sub-district,Jiashan,Jiaxing,Zhejiang,314112,China
Zhejiang Hela Packaging Technology Co.,Ltd
ADD:No.28, Lizheng Road, Huimin Sub-district,Jiashan,Jiaxing,Zhejiang,314112,China
TEL: 86 21 69766698
FAX: 86 21 69769688
EMAIL: info@shjason.com